dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ

Ukończyłem międzynarodowe studia menadżerskie w zakresie Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) realizowane w oparciu o wyłączną licencję przyznaną Uniwersytetowi Łódzkiemu przez University of Texas w Austin w USA.

Jestem współzałożycielem firmy spin off Advanced Graphene Products Sp. z o.o. zajmującej się produkcją i modyfikacją wielkopowierzchniowego grafenu.

Pełnie funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej,  Kierownika Zakładu Inżynierii Kosmicznej i Materiałów Funkcjonalnych, a także wiceprezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – środowiska skupiającego ponad 900 członków z całej polski. Jestem pełnomocnikiem rektora ds. innowacji w zakresie uczestnictwa Politechniki Łódzkiej w międzynarodowym konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge and Innovation Community) w obszarze „Raw Materials”.  

Otrzymałem dwa wyróżnienia z rąk ministra edukacji -  Prof. Michała Kleibera oraz minister Barbary Kudryckiej.