dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ

Profesor PŁ w Katedrze Inżynierii Molekularnej Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

Więcej informacji nt. działalności naukowej badaczki znajduje się na stronie internetowej.