dr inż. Lucyna Bilińska

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Molekularnej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ (K94)

Specjalista w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych (zaawansowane utlenianie, ozonowanie, elektro-procesy, koagulacja); specjalista chemicznej obróbki tekstyliów; kierownik zespołu badawczego; specjalista w dziedzinie wdrożeń przemysłowych.

W 2017 Lucyna Bilińska uzyskała stopnień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Tytuł mgr. inż. uzyskała w roku 2008 w dyscyplinie włókiennictwo (inżynieria chemiczna).

Od 2008 roku zatrudniona w Zakładzie Włókienniczym Biliński sp.j., od roku 2014 pełni funkcję Kierownika Działu Badawczo-Rozwojowego w tej firmie. Pracowała jako członek zespołu badawczego, kierownik projektu, a także autor, recenzent, edytor w wydawnictwach naukowych.

Kierownik projektu TEX-WATER-REC Nowoczesna technika oczyszczalnia i recyklingu ścieków włókienniczych realizowana z wykorzystaniem katalizatorów plazmowych (Modern wastewater treatment with plasma-prepared catalyst for textile wastewater recycling). Projekt finansowany z funduszy norweskich w ramach programu Małych Grantów Norweskich (Small Grant Scheme).

Laureatka Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnego młodego naukowca za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej w 2021 roku (16 edycja).

Pełni również funkcję wiceprezesa w Stowarzyszeniu Polskich Chemików Kolorystów.