dr Michał Puchalski

Moją pasją są pomiary, zwłaszcza te prowadzone w nanoskali. W ostatnich latach swoją działalność naukową poświęcił badaniu procesów przetwórstwa biopolimerów oraz ocenie ich degradacji, co wpisuje się w nowe trendy gospodarki cyklu zamkniętego.