Rusza Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka przyjęła otwartą postawę wobec możliwości, jakie niesie za sobą reforma i kształcenie przyszłej kadry naukowo-badawczej. Uczelnia podjęła się wyzwania stworzenia zupełnie nowej koncepcji kształcenia.

mat. Freepik

Powołano do życia Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską (ISD – interdisciplinary doctoral school), która będzie kształcić doktorantów od roku akademickiego 2019/20 oraz Radę Naukową szkoły doktorskiej, złożoną z przedstawicieli dyscyplin, w której ISD będzie prowadziła kształcenie.

IDS jest otwarta dla kandydatów z całego świata, o ile przejdą pozytywnie proces rekrutacji.

Cały artykuł poświęcony Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej znajduje się na stronie "Życia Uczelni".