Sieć badawcza 5G w kampusie PŁ uruchomiona

W kampusie Politechniki Łódzkiej została uruchomiona sieć badawcza 5G. Stacje bazowe zostały zamontowane na kilku budynkach. Pojawi się też stacja bazowa zero site, zintegrowana z latarnią uliczną.

Projekt powstał w konsorcjum DIH5G (Digital Innovation Hub 5G) zrzeszającym Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Politechnikę Łódzką, Ericsson oraz Fundingbox. Jego realizacja stała się możliwa dzięki inicjatywie i środkom Ministerstwa Rozwoju.

 DIH5G to pierwszy hub, który powstaje w Polsce jako część europejskich sieci hubów innowacji cyfrowych. Doświadczenie pandemii pokazało dobitnie, że pomyślne wejście w obszar nowych technologii i umiejętność ich kreatywnego wykorzystywania w modelach biznesowych determinuje losy firm. A technologia 5G to szerszy horyzont sposobów działania. Pozwala ona na skokowy przyrost prędkości transmisji danych poprzez sieć komórkową. Jej zastosowanie jest więc szansą na wiele innowacyjnych rozwiązań związanych między innymi z tworzeniem inteligentnych miast i budynków, czy też w takich dziedzinach, które czekają na swoje odkrycie.

– powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas inauguracji sieci 5G na Politechnice Łódzkiej.

Więcej na ten temat na stronie "Życia uczelni".