Jak wybrać czasopismo naukowe?

Wraz ze zmianą przepisów o szkolnictwie wyższym rozgorzała dyskusja na temat czasopism naukowych.
fot. Jolanta Szczepaniak

Jolanta Szczepaniak w Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej zabrała głos w tej kwestii:

Jakie powinno być najważniejsze kryterium, którym powinien kierować się autor wybierając czasopismo do publikowania? Przede wszystkim trzeba myśleć o tym, by publikacja dotarła do czytelników znających kontekst prowadzonych badań i aktualny stan wiedzy oraz zrozumieją wykonaną pracę i będą w stanie ją docenić. Jak będzie to wyglądać w perspektywie nowej ustawy o uczelniach i zmiany w systemie oceniania (z jednostki na dyscyplinę)? Jedna ze zmian to stworzenie nowego wykazu czasopism punktowanych oraz inna ocena badaczy w ramach ewaluacji. Naukowiec będzie zgłaszał tylko 4 najlepsze osiągnięcia z 4 lat. Ma to sprawić, że badacze będą stawiali na publikacje naukowe dobrej jakości - a nie wiele artykułów o słabszych, za które dostaną porównywalną liczbę punktów.

Artykuł ukazał się w portalu biuletynu informacyjnego PŁ "Życie Uczelni". Całość przeczytać można tutaj.