dr hab. inż. Marta Gmurek, prof. PŁ

Profesor PŁ w Katedrze Inżynierii Molekularnej Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

Więcej informacji nt. działalności naukowej badaczki znajduje się na stronie internetowej.

By introducing new products, which contain numerous chemical compounds, manufacturers are increasingly contributing to environmental pollution. If we continue to do so, there may be a drastic imbalance in the gender balance and, as a consequence, even the scenario of Sexmission by Juliusz Machulski may be fulfilled.