prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht

Profesor w Instytucie Chemii Organicznej PŁ. Członek Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.