O uczelni

Politechnika Łódzka to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Opierając swój rozwój na tradycji naukowej, stanowi strategiczne zaplecze tworzenia myśli technicznej dla przemysłu. 
75-lecie Politechniki Łódzkie

W uczelni, jako głównym ośrodku naukowo-badawczym, powstają innowacyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby otoczenia i poprawiające jakość życia. Wyniki badań naukowców i studentów Politechniki Łódzkiej są efektywnie transferowane do otoczenia poprzez komercjalizację. 

Uczelnia opiera swój sukces na pracy naukowców, która stanowi strategiczny obszar działalności. Wykorzystując nowoczesną infrastrukturę badawczą, uczeni kreują nowoczesną myśl techniczną odpowiadającą na wyzwania cywilizacyjne, potrzeby wielu gałęzi przemysłu, czy medycyny.

Politechnika Łódzka ma 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 100-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów, to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni. Politechnika Łódzka jest otwarta dla wszystkich, nie tylko dla studentów, ale  także dla dzieci, młodzieży i seniorów. Dbając o popularyzację nauki, uczelnia stwarza bogatą ofertę edukacyjną, między innymi w Uniwersytecie Trzeciego Wieku czy Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym.

Uczelnia jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu w regionie. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie.

Politechnika Łódzka, jako pierwsza polska uczelnia, otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Posiadanie  tego znaku zwiększa rozpoznawalność i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym jako partnera projektowego.