Komentarze

Podstawową różnicą między emeryturą stażową a emeryturą uzyskaną na zasadach obecnie obowiązujących jest brak wymogu osiągnięcia wspomnianego wcześniej wieku emerytalnego. Pojawia się zarazem warunek osiągnięcia określonego stażu pracy, dużo wyższego niż przy obecnej emeryturze ustawowej, oraz, co również bardzo istotne, zgromadzenia określonego kapitału emerytalnego.
Są dwie przyczyny pożarów miejsc gromadzenia odpadów: zewnętrzna i wewnętrzna. Zewnętrzna - czyli import odpadów do Polski, a wewnętrzna to niezbilansowane potrzeby popytu na unieszkodliwianie odpadów z podażą instalacji, w których można tego dokonać, plus oczywiście w obu przypadkach chęć szybkiego i dużego zysku. Obie przyczyny nie są sprawą nową, obie mają swoje korzenie w stosunkowo liberalnym prawie UE, które dodatkowo u nas było stosowane bardzo łagodnie.