dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PŁ

Kluczowymi obszarami badawczymi, które dominowały w pracy naukowej, są handel elektroniczny oraz innowacje marketingowe, szczególnie szeroko pojęty marketing internetowy. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych, autor ponad 100 publikacji naukowych, trener szkoleń z zakresu social media marketingu. Obecnie kierownik Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej oraz pełnomocnik Dziekana WZiIP PŁ ds. promocji.