mgr. inż. Beata Rurarz

Doktorantka kierunku InterChemMed Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych prowadzonego przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim.

Nanotechnologia to nauka o bardzo małych strukturach zwanych nanomateriałami i nanocząstkami oraz o technikach ich wytwarzania i badania. Rozmiary nanocząstek przyrównać można do tysięcznych części grubości ludzkiego włosa.