Autorzy

Absolwentka Wydziału FTIMS PŁ i nauczyciel akademicki w Instytucie Fizyki PŁ. Członek Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego.

Jestem absolwentką technologii żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii i Analizy Żywności PŁ.

Absolwent Wydziału FTIiMS PŁ, wykładowca w Instytucie Informatyki PŁ. Moim głównym obszarem zainteresowań są aplikacje internetowe oraz technologie i platformy z nimi związane.

P3T Studio rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2018 roku, gdy postanowiliśmy urzeczywistnić pomysł urządzenia do przetwarzania zużytego plastiku, takiego jak butelki PET i nieudane wydruki 3D na filament, czyli materiał do druku 3D.

W kręgu jej zainteresowań są także: innowacyjne opakowania, dobór optymalnych warunków utrwalania, przechowywania i prognozowania trwałości, związek diety ze stanem zdrowia i wpływem na długowieczność.
Student elektroniki i telekomunikacji, członek SKN UbiCOMP.
Adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. 

Expert on biomedical engineering, associate professor at the Institute of Materials Science and Engineering, TUL

Dyrektor Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. 

 

Beata Kolesińska jest profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych w Instytucie Chemii Organicznej PŁ. Ukończyła studia na Wydziale Chemicznym PŁ. Kolejne stopnie  naukowe: doktora nauk chemicznych uzyskała w 2002 r., a w 2011 r. doktora habilitowanego.

Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

Profesor PŁ w Katedrze Inżynierii Molekularnej Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

Więcej informacji nt. działalności naukowej badaczki znajduje się na stronie internetowej.

Kieruje Zakładem Prognoz i Analiz Ilościowych w Instytucie Zarządzania, gdzie pełni funkcję Z-cy Dyrektora ds. Nauki. 

Adiunkt na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań:

Graduate of Food Technology at the Faculty of Biotechnology and Food Sciences of Lodz University of Technology.

 

Adiunkt w Instytucie Technologii i Analizy Żywności, przez ponad 30 lat, czyli całe życie studenckie i zawodowe związany z Politechniką Łódzką, w ostatnich latach szczególnie zainteresowany sposobami wykorzystania odpadów z przetwórstwa owocowego.

Absolwentka studiów z zakresu technologii żywności na Politechnice Łódzkiej, adiunkt na Wydziale BiNoŻ PŁ., w Instytucie Technologii i Analizy Żywności, w Zespole Technologii Skrobi i Cukiernictwa.

Absolwentka studiów z zakresu chemii żywności na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, doktorant na Wydziale BiNoŻ PŁ. Pracuje w Instytucie Technologii i Analizy Żywności, w Zespole Technologii Skrobi i Cukiernictwa.

Profesor w Instytucie Chemii Organicznej PŁ. Członek Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Wszechstronne studia w zakresie Fizyki doświadczanej i Informatyki stosowanej, a później doktorat w zakresie nauk chemicznych dał mi elastyczność, interdyscyplinarność i otwartość na naukę.

Kluczowymi obszarami badawczymi, które dominowały w pracy naukowej, są handel elektroniczny oraz innowacje marketingowe, szczególnie szeroko pojęty marketing internetowy.

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Molekularnej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ (K94)

Długoletni pracownik Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Jeden z twórców technologii kosmetyków, kierunku studiów II stopnia. Został on uruchomiony na PŁ w 2015 r. 

Profesor w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
Doktorantka kierunku InterChemMed Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych prowadzonego przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim.
Dyrektor Instytutu Matematyki PŁ, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Adiunkt w Zespole Chemii Kwantowej w Instytucie Fizyki na Politechnice Łódzkiej

dr Joanna Katarzyńska - Angionica Sp. z o.o. 

prof. Andrzej Marcinek, prof. Jerzy Gębicki - Międzyresortowy Instytut Technik i Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej

Pracownik Katedry Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn. Prowadzi zajęcia związane z transportem, językami programowania oraz silnikami spalinowymi. W dziedzinie Transportu zajmuje się przede wszystkim inżynierią ruchu drogowego, a w szczególności przepustowością skrzyżowań.

Jest pracownikiem Instytutu Surowców Naturalnych i Kosmetyków na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Prowadzi zajęcia dla Studentów kierunku Technologia Kosmetyków oraz  Industrial Biotechnology.

Pracownik w Instytucie Surowców Naturalnych i Kosmetyków w Zespole Naturalnych i Syntetycznych Składników Kosmetyków. Na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności prowadzi zajęcia na kierunku Technologia Kosmetyków, Biotechnologia oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.

Absolwentka studiów z zakresu technologii żywności na Politechnice Łódzkiej, adiunkt na Wydziale BiNoŻ PŁ.
Pracownik Zakładu Robotyki i Automatyzacji. Od początku przygody z nauką związany z robotyką medyczną, w szczególności robotyką mało inwazyjną i robotem Robin Heart.
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Telekomunikacji
Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, Współzałożyciel firmy spin off Advanced Graphene Products Sp. z o.o
Obecnie pracuje na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, choć przez lata związana z Wydziałem Technologii Materiałowych I Wzornictwa Tekstyliów.
Dr hab. inż. prof. PŁ Renata Kotynia pracuje w Katedrze Budownictwa Betonowego. Jest prodziekan ds. innowacji i współpracy z gospodarką na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ.
Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Adiunkt w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, PŁ. Z wykształcenia i zamiłowania mikrobiolog.
Ukończyłam studia matematyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Jestem profesorem nadzwyczajnym na Wydziale FTIMS PŁ, jak również mam tytuł Distinguished Research Profesor w Southern Illinois University w USA, gdzie spędziłam większość mojej kariery naukowej.
Krzysztof Lichy, adiunkt w Instytucie Informatyki.
Pełnomocnik rektora ds. przedsiębiorczości akademickiej i adiunkt w Instytucie Maszyn Przepływowych.
Absolwent automatyki i robotyki na Wydziale EEIA PŁ. Pracownik CERN.

Architekt z pasją do odkrywania, zawodowo silnie związana z Łodzią i Amsterdamem, obecnie także doktorantka Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Adiunkt w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego PŁ.
Assisstant professor at the Institute of Food Technology and Analysis, Starch and Sugar Technology Department.
Maria Mucha jest absolwentką fizyki na UŁ. W Politechnice Łódzkiej pracowała początkowo na Wydziale Chemicznym. W 1992 roku związała się z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Daty kolejnych awansów naukowych: 1970 r doktorat z fizyki polimerów, 1987 rok habilitacja w dziedzinie nauk chemicznych, 2002 tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.
Kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej i Multimediów. Autor lub współautor ponad 40 prac naukowych.
Adiunkt w Katedrze Termodynamiki Procesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
Asystent w Instytucie Informatyki Politechniki Łódzkiej.

Jestem adiunktem w Instytucie Informatyki FTIMS. Posiadam stopień doktora fizyki teoretycznej. Głównymi moimi zainteresowaniami naukowymi, oprócz informatyki kwantowej, są zagadnienia z pogranicza teorii informacji, mechaniki kwantowej i termodynamiki.

Jestem naukowcem z wyboru, mikrobiologiem z zamiłowania. Pracuję jako adiunkt w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ.

Antropolożka i politolożka, profesorka uczelni w Instytucie Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Adiunkt w Instytucie Architektury Tekstyliów na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
Dr Michał Puchalski, adiunkt na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.
Adiunkt Zakładu Nauk Humanistycznych w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami
Studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie ukończyła na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ.
Adiunkt w Katedrze Termodynamiki Procesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji i promocji i adiunkt na WIPOS.