Dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. uczelni

Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.