Karol M. Klimczak

Inflacja to pojęcie statystyczno-ekonomiczne, jedna z podstawowych danych makroekonomicznych. Wyraża ona wzrost ogólnego poziomu cen. Dane makroekonomiczne wymagają znacznej energii do wyabstrahowania esencji z milionów decyzji konsumenckich i produkcyjnych, którą następnie wykorzystuje się w modelowaniu zmian gospodarczych.