mgr inż. Michał Maciejewski

Jestem absolwentem automatyki i robotyki na Wydziale EEIA PŁ. Obecnie pracuję w CERN nad oprogramowaniem do realizacji symulacji sprzężonych nadprzewodzących elektromagnesów stosowanych w akceleratorach cząstek elementarnych.

W wolnym czasie chętnie czytam książki (psychologia, biografie, popularnonaukowe), jak również gram w piłkę nożną.

Z soboty na niedzielę przesuniemy zegarki z godziny 3.00 na 2.00 i w rezultacie zyskamy godzinę z naszego snu. Zmianę tę zawdzięczamy nowozelandzkiemu astronomowi George’owi Vernonowi Hudsonowi, który zauważył, iż zmiany czasu na letni i zimowy pozwalają w lepszym stopniu wykorzystać czas, w którym dociera do nas słońce.
„Nauka dzieli się na fizykę i kolekcjonowanie znaczków” (ang. „All the science is either physics or stamp collecting”), te dość kontrowersyjne słowa przypisuje się Ernestowi Rutherfordowi. Nowozelandczyk, laureat nagrody Nobla z chemii w 1908 roku za badania nad rozpadem pierwiastków promieniotwórczych, uważany przez wielu za twórcę fizyki jądrowej.