prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht

Profesor w Instytucie Chemii Organicznej PŁ. Członek Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

Tegoroczna nagroda na Nobla jest z pewnością niezwykła. Pokazuje jak istotne we współczesnym świecie są metody syntezy organicznej, pozwalające wytwarzać nowe materiały, oraz ich aplikacje w szczególności w układach biologicznych. Została przyznana chemikom organikom, którzy nie boją się podejmować nowych wyzwań i przekraczania granic pracując na pograniczu chemii i biologii.