Jak zredukować korki?

Jednym z większych wyzwań współczesnego miasta jest za duże natężenie ruchu pojazdów komunikacji publicznej oraz samochodów indywidualnych. Oczekiwania płynnego przejazdu wymagają kompleksowych rozwiązań i systemowego podejścia.

zdjęcie ilustrujące korek miejsci, freepik

Problem ten stał się również przedmiotem rankingów i tak według TomTom Traffic Index 2021 Łódź nadal jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce. Powód jest prosty - za duża liczba samochodów przy ograniczonej pojemności sieci drogowej. Widać to zarówno na obrzeżach Łodzi, w strefach dróg wjazdowych z miast okolicznych, jak i w samym centrum. Na ruch aglomeracyjny nakłada się dodatkowo ruch tranzytowy, wynikający z niedomkniętej jeszcze obwodnicy oraz niedostatecznej sieci dróg dojazdowych do niej.

Zmiana struktury demograficznej polegająca na masowych przeprowadzkach z centrum miasta na obrzeża oraz poza Łódź połączona z lokalizacją miejsc pracy, nauki i rozrywki powoduje, że problem zatłoczenia dróg dojazdowych oraz wyjazdowych będzie narastał. Jedyną możliwością jego rozwiązania jest systemowe zwiększenie przepustowości dróg dolotowych oraz zwiększenie możliwości dojazdów innymi środkami transportu – odradzającą się koleją aglomeracyjną oraz odbudowywanymi liniami tramwajowymi.

Ze względu na ścisłe zabudowanie oraz stosunkowo skromną sieć drogową, wydaje się mało możliwe znaczące podniesienie przepustowości dróg i skrzyżowań. Należy więc ograniczyć liczbę pojazdów w centrum. Jedynym sposobem wydaje się przeorganizowanie ruchu. Należy zwiększyć liczbę parkingów oraz zlokalizować je w miejscach, w których istnieją ważne węzły przesiadkowe oraz tam, gdzie pojawi się duża liczba pojazdów dojeżdżających z okolicznych miejscowości czy też dzielnic. Bilet parkingowy z takiego miejsca musi stanowić jednocześnie bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej – systemy typu Park & Ride. Tylko wtedy kierowcy będą chętnie korzystać z takiej możliwości.

Ograniczenie liczby pojazdów poruszających się po drogach wymaga jednocześnie sprawnej oraz stosunkowo taniej komunikacji zbiorowej. Redukcja liczby kursów oraz podnoszenie cen biletów powodować będzie tylko narastanie problemu.

Oprócz dofinansowywania środków transportu zbiorowego należy rozwijać sieć dróg rowerowych, co skłoni mieszkańców do szerszego korzystania ze środków transportu indywidualnego. Warto więc subsydiować systemy umożliwiające wypożyczanie środków transportu zbiorowego, co realizuje wiele miast, w tym i Łódź oraz okoliczne miejscowości.

Nieskoordynowane i przedłużające remonty bliskich ulic oraz skrzyżowań dodatkowo przeciążają okoliczną siec drogową. Kolejnym problemem jest konieczność uwzględnienia ruchu dostawczego. W nowoczesnych rozwiązaniach zezwala się na taki ruch w godzinach, kiedy liczba pojazdów jest wyraźnie mniejsza. Podobny problem występuje z pracami konserwatorskimi oraz utrzymaniem zieleni i porządku na drogach. Nie muszą być one prowadzone w godzinach największego natężenia ruchu.

Dopiero wtedy stosowanie stref ruchu uspokojonego oraz pieszego spełni swoje zadania oraz zapewni większy komfort życia zarówno dla mieszkańców, jak i dla osób przyjezdnych.