dr hab. inż. Grażyna Budryn

Ukończyłam studia z zakresu technologii żywności na Politechnice Łódzkiej. Jestem adiunktem na Wydziale BiNoŻ PŁ. W pracy naukowej zajmuję się substancjami bioaktywnymi pochodzenia naturalnego i żywnością o działaniu prozdrowotnym. Poszukuję składników żywności szczególnie pomocnych w profilaktyce i terapii przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Koncentruję się na poszukiwaniu metod wzbogacania i przetwarzania żywności, które pozwalają na wydatne zwiększanie potencjału prozdrowotnego. Moje zainteresowania prywatne obejmują historię cywilizacji i kulturoznawstwo.