dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PŁ

Kluczowymi obszarami badawczymi, które dominowały w pracy naukowej, są handel elektroniczny oraz innowacje marketingowe, szczególnie szeroko pojęty marketing internetowy. Kierownik i wykonawca wielu projektów badawczych, autor ponad 100 publikacji naukowych, trener szkoleń z zakresu social media marketingu. Obecnie kierownik Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej oraz pełnomocnik Dziekana WZiIP PŁ ds. promocji.

Z najnowszych danych CERT Polska (zespołu działającego w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego) wynika, że na liście zagrożeń w obszarze cyberprzestępczości w Polsce wciąż najczęściej stosowane są metody phishingu, czyli techniki, w której atakujący próbują uzyskać prywatne informacje, takie jak hasła, numery kont bankowych i dane osobowe. Mechanizm wyłudzeń danych opiera się na podszywaniu pod zaufane źródła, takie jak banki, firmy lub instytucje rządowe. W 2020 roku odnotowano 7 622 przypadki, zaś w 2021 roku liczba phishingów w Polsce wzrosła prawie trzykrotnie i wyniosła 22 575 udokumentowanych prób.