dr hab. Magdalena Długosz-Lisiecka, prof. PŁ

Wszechstronne studia w zakresie Fizyki doświadczanej i Informatyki stosowanej, a później doktorat w zakresie nauk chemicznych dał mi elastyczność, interdyscyplinarność i otwartość na naukę. Wyznaję zasadę, że ciekawość świata często prowadzi do odkryć, czy poznania nowych rozwiązań. Naukowo zajmuję się wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych jako znaczników, tworząc tym samym nowy nurt badań o charakterze radioekologicznym. Kieruję Laboratorium Metod Izotopowych, realizując zadania dydaktyczne, badania komercyjne, czy projekty. Współpracuję z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą oraz z instytucjami np. Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, Państwową Agencją Atomistyki, czy Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. 

Chociaż promieniowanie jonizujące zwykle kojarzy się z energetyką jądrową diagnostyką i terapią onkologiczną, a także z narażeniem radiologicznym, ma również inne, nieco mniej popularne zastosowania, np. wśród… kamieni!