Najlepsza międzyuczelniana publikacja naukowa dotyczy analizy profilów lipidowych dzieci urodzonych z małą masą ciała

Rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznali po raz trzeci wspólną nagrodę za najlepszą publikację naukową. Laureatkami tego wyróżnienia są autorki artykułu ”Lipid Profile in Children Born Small for Gestational Age”, w składzie: dr n. med. Justyna Zamojska (UMed), dr n. med. Katarzyna Niewiadomska-Jarosik (UMed), dr n. med. Beata Kierzkowska  (UMed), dr n. med. Marta Gruca  (UMed), dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. PŁ, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska (UMed).

Temat prac badawczych wyjaśnia prof. Wosiak:

dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. PŁ, zdjęcie: arch. własne
dr hab. inż. Agnieszka Wosiak
fot. arch. prywatne

Prace zwieńczone publikacją "Lipid Profile in Children Born Small for Gestational Age" koncentrują się na analizie profilów lipidowych dzieci urodzonych z małą masą ciała (SGA) w porównaniu do dzieci urodzonych z masą odpowiednią dla wieku ciążowego (AGA). Zbudowane modele wykazały, że dzieci SGA wykazują znacząco wyższy poziom całkowitego cholesterolu, triglicerydów i LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości) oraz niższe poziomy HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości) w porównaniu z rówieśnikami AGA. Nasze wyniki sugerują, że dzieci urodzone jako SGA, nawet bez nadwagi czy otyłości, mogą mieć zwiększone ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych w dorosłości, co podkreśla potrzebę wczesnej diagnostyki i monitorowania ich stanu zdrowia.

Interdyscyplinarna współpraca otwiera nowe możliwości i przynosi wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Badaczka z Politechniki Łódzkiej wyjaśnia swój udział:

Moja rola w zespole koncentruje się przede wszystkim na wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji i analizy danych do opracowania modeli predykcyjnych, które mogą wspierać procesy decyzyjne. Zaangażowanie we wspólne prace pozwoliło mi zastosować umiejętności z zakresu uczenia maszynowego do rozwiązywania realnych problemów medycznych, przyczyniając się do rozwoju spersonalizowanych terapii i lepszego zrozumienia chorób u dzieci. Mimo iż prace wymagają licznych badań i eksperymentów, przynoszą wiele satysfakcji.

Współpraca tego zespołu naukowego trwa od kilku lat i przyświeca jej nadrzędny cel wykorzystania wiedzy z informatyki i medycyny do poprawy procesu diagnostyki i terapii, w szczególności w kontekście dzieci.

Dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. PŁ dodaje:

Nasza współpraca to przykład na to, że łącząc siły z różnych dziedzin, możemy osiągnąć więcej, niż pracując oddzielnie. Nagroda to nie tylko potwierdzenie wartości naszych badań, ale także znak, że idziemy we właściwym kierunku.

Wierzymy, że nasza praca otwiera nowe możliwości, a jej efekty będą procentowały poprawą zdrowia i przyszłości naszych dzieci.

Laureaci konkursu w 2022 r. to zespół w składzie, z PŁ: dr hab. inż. Radosław Bonikowski, prof. uczelni, z UMed: prof. dr hab. n.med. Przemysław Lewkowicz, dr hab. n.med. Natalia Lewkowicz, prof. uczelni, dr n.med. Magdalena Namiecińska, dr n.med. Paweł Piątek. To autorzy artykułu pt. „Natural fish oil improves the differentiation and maturation of oligodendrocyte precursor cells to oligodendrocytes in vitro after interaction with the blood–brain barrier”.

W 2021 r. docenione zostały 2 publikacje. Artykuł „The Preeclamptic Environment Promotes the Activation of Transcription Factor” powstał w składzie, z PŁ: dr inż. Bartosz Sakowicz, z UMed: dr hab. Agata Sakowicz,  mgr Michalina Bralewska, mgr Dominika E. Habrowska-Górczyńska, prof. dr hab. Agnieszka W. Piastowska-Ciesielska, dr hab. Tadeusz Pietrucha.

Nagrodę przyznano także autorom publikacji „Cytotoxic Activity against A549 Human Lung Cancer Cells and ADMET Analysis of New Pyrazole Derivatives”. Z PŁ byli to dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. PŁ, dr hab. inż. Małgorzata Szczesio, prof. PŁ, mgr inż. Anita Raducka, mgr inż. Bartłomiej Rogalewicz, z UMed: dr n. farm. Paweł Kręcisz, dr n. farm. Kamila Czarnecka, prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański.