dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska, prof. PŁ

Kieruje Zespołem Chemii Komponentów Kwasów Nukleinowych w Instytucie Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej