dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska, prof. PŁ

Studia matematyczne ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim, następnie rozpoczęłam pracę na Politechnice Łódzkiej w Instytucie Matematyki (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej), gdzie pracuję do dziś w charakterze dyrektora Instytutu. 

Zainteresowania naukowe: równania różniczkowe oraz układy dynamiczne, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i ich zastosowań do w biomatematyce.