prof. Andrzej Marcinek, prof. Jerzy Gębicki, dr Joanna Katarzyńska

dr Joanna Katarzyńska - Angionica Sp. z o.o. 

prof. Andrzej Marcinek, prof. Jerzy Gębicki - Międzyresortowy Instytut Technik i Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej