Komentarz do nagrody Nobla z fizyki

Na przełomie XIX i XX wieku dokonano szeregu odkryć w dziedzinie fizyki mikroświata, których wyjaśnienie w ramach ówczesnej nauki nie było możliwe. Doprowadziło to do powstania nowej teorii – mechaniki kwantowej. Jej zasady i przewidywane przez nią zjawiska są do tego stopnia różne od praw fizyki klasycznej opisującej świat obserwowany na co dzień w skali makroskopowej, że wydają się absurdalne, lecz znajdują potwierdzenie doświadczalne.

Nagroda Nobla z fizyki w roku 2022 została przyznana trzem uczonym zajmującym się eksperymentalnymi i teoretycznymi aspektami mechaniki kwantowej. Jak to zostało określone w werdykcie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, nagrodę przyznano „za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalenie naruszenia nierówności Bella i pionierską informatykę kwantową”.

Laureatami nagrody są: Alain Aspect z Université Paris-Saclay i École Polytechnique, Palaiseau, Francja, John F. Clauser z J. F. Clauser & Assoc., Walnut Creek, CA USA oraz  Anton Zeilinger z Universität Wien, Austria.

Kwota nagrody to 10 milionów koron szwedzkich, do równego podziału między laureatów.

„Splątanie” jest jednym ze zjawisk występujących w świecie mikrocząstek, w którym rządzą prawa mechaniki kwantowej.  Polega na tym, że między dwiema cząstkami istnieje więź, która sprawia, że zachowują się one jak pojedynczy obiekt, niezależnie od tego jak bardzo są oddalone od siebie. Wskutek tego, to co dzieje się z jedną cząstką splątanej pary wpływa na właściwości drugiej.

Alain Aspect, John Clauser i Anton Zeilinger prowadzili przełomowe doświadczenia z fotonami dotyczące takich splątanych stanów kwantowych. Udowodnione zostało istnienie splątania pomiędzy fotonami odległymi od siebie o ponad 100 km. Eksperymenty te wykazały naruszenie wspomnianych wyżej „nierówności Bella”, związanych z opisem zjawisk mikroskopowych z użyciem tzw. „zmiennych ukrytych” i dowiodły, że natura zachowuje się zgodnie z przewidywaniami mechaniki kwantowej a teoria wykorzystująca zmienne ukryte nie może być alternatywą dla mechaniki kwantowej.

Te eksperymenty są podstawą rewolucji, jaka zachodzi obecnie i prowadzi do powstania techniki kwantowej, w której zaczynają znajdować zastosowanie efekty opisywane mechaniką kwantową. Jest to druga rewolucja będąca konsekwencją mechaniki kwantowej. Owocem pierwszej są urządzenia oparte na półprzewodnikach, na przykład  tranzystory i lasery. Obecnie rozwija się obszerna  dziedzina badań stanów splątanych – informatyka kwantowa – obejmująca komputery kwantowe, kwantowe sieci internetowe i bezpieczną szyfrowaną komunikację kwantową a także zjawisko zwane teleportacją kwantową, które umożliwia przenoszenie stanu kwantowego z jednej cząstki na drugą na dowolną odległość z wykorzystaniem stanu splątanego.