dr hab. inż. Mariola Buczkowska, prof. uczelni

Jestem absolwentką Wydziału FTIMS PŁ i nauczycielem akademickim w Instytucie Fizyki PŁ. Przedmiotem moich naukowych zainteresowań jest fizyka ciekłych kryształów. Zajmuję się badaniem odkształceń pola direktora w warstwach ciekłych kryształów nematycznych wywołanych zewnętrznymi polami, a w szczególności polem elektrycznym. Celem moich badań jest poznanie wpływu wybranych parametrów ciekłych kryształów na wywołane polem elektrycznym sprężyste odkształcenia warstw o różnej geometrii zawierających nematyki. Uzyskane wyniki mogą służyć jako wskazówki określające, jakie właściwości należy nadać mieszaninie ciekłokrystalicznej, aby uzyskać użyteczne zachowanie warstw. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego.  Prywatnie jestem miłośniczką poezji, muzyki i tańca. W 2017 roku został wydany przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej mój debiutancki tomik zatytułowany „Płyń poezjo słów potokiem...” poświęcony uczuciom, postrzeganiu świata oraz umiłowaniu piękna przyrody.

Czy można poznać zawartość walizki, nie otwierając jej? Natychmiast nasuwa się odpowiedź, że tak - trzeba prześwietlić ją promieniami Roentgena. Jednak, jako promieniowanie jonizujące, oddziałują one szkodliwie na organizmy żywe, co ogranicza ich stosowanie. Istnieje natomiast inny sposób zajrzenia do wnętrza walizki. Trzeba użyć w specjalnego rodzaju "światła".

Światło "zwykłe", czyli widzialne, jest rodzajem fali elektromagnetycznej. Cechą wyróżniającą każdej fali jest jej długość lub częstość.

"Ciekłe kryształy" to nowoczesne materiały szeroko wykorzystywane we współczesnej technice. Występują powszechnie w otaczających nas urządzeniach elektronicznych, w których służą do przedstawiania informacji w formie cyfr, liter, znaków i obrazów. Te tzw. wyświetlacze stosowane są zarówno w najprostszych gadżetach, jak i w kolorowych ekranach telewizorów, monitorów, tabletów, telefonów itp.