Czytając w myślach widza

Jednym z głównych celów filmowców jest stworzenie takiego obrazu filmowego, by jak największa liczba widzów obejrzała i doceniła ich produkcję. Popularność filmu przekłada się głównie na zysk ze sprzedaży biletów do kin (w roku 2015 wyniósł on 38 mld dolarów). Tak duże zyski branża filmowa zawdzięcza oczywiście popularnym tytułom oraz dobrej dystrybucji. Jednak w historii kina wielokrotnie można było się przekonać, że olbrzymie nakłady finansowe nie gwarantują dużej frekwencji widzów, a wysokonakładowe produkcje często nie osiągają sukcesu.

Jak filmowcy poprawiają jakość obrazu?

Bardzo ważnym elementem procesu produkcji jest ocena pierwszej, zmontowanej wersji materiału przez zespół producencki. W trakcie tego procesu wyznacza się miejsca w filmie, które wymagają ewentualnych poprawek lub zmian. Każdy twórca dąży do tego, by końcowy efekt był doskonały i aby odpowiadał potrzebom widza, zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym. Obecnie obraz oceniany jest przez grupę ekspertów na podstawie ich doświadczenia i intuicji. Taka subiektywna ocena może prowadzić do pomyłek i dużych strat finansowych.

Automatyczny model systemu kontroli obrazu

Zaprojektowane stanowisko do badań jakości obrazu pozwala na monitorowanie punktu fiksacji wzroku w odniesieniu do obrazu, a tym samym do akwizycji jego bieżących parametrów. Zestawienia punktu koncentracji możliwe są zarówno dla pojedynczego użytkownika, jak i dla grupy osób.

Oczywiście widząc obiekty, na których koncentruje się widz, można pośrednio wywnioskować, na którym planie sceny zarejestrowanej w obrazie skupia się obserwator. Opisane tu stanowisko będzie dalej rozwijane w celu doskonalenia technik oceny obrazu filmowego.

Z pomocą przychodzi zespół badawczy z Instytutu Informatyki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Prowadzi on badania zmierzające do opracowania automatycznego modelu systemu kontroli jakości obrazu filmowego. Praca naukowców pomoże w procesie eliminowania ewentualnych błędów, prowadząc do zobiektywizowania procesu oceny.

Zaprojektowane na Politechnice Łódzkiej stanowisko umożliwia wykorzystanie kilku urządzeń pozwalających na kontrolę reakcji widza podczas oglądania materiału filmowego.

Eyetribe i  Mindwave

Stanowisko składa się z dwóch podstawowych komponentów. Komponentu do rejestracji zachowań i reakcji użytkowników (warunkowych i bezwarunkowych) oraz komponentu, który pozwoli na analizę i diagnozę zebranych podczas badania wyników.

Komponent do rejestracji parametrów determinujących jakość obrazu rejestruje zadane cechy z możliwie dużą częstotliwością i dokładnością. Do rejestracji śledzenia wzroku widza użyte zostało urządzenie o nazwie Eyetribe.  

Thumbnail
Urządzenie do badania ruchów gałki ocznej Eyetribe

To urządzenie, które sprzedawane jest jako niskobudżetowy okulograf (urządzenie do śledzenia ruchu gałki ocznej). Dodatkowo zostało wykorzystane urządzenie Mindwave, którego zadaniem jest odbieranie, rejestracja i przetwarzanie fal mózgowych. Badając zaangażowanie widza, bardzo ważne było sprawdzenie, jakie reakcje możliwe są do zarejestrowania podczas seansu.    

Thumbnail
Urządzenie do badania fal mózgowych Mindwave

Jak pomogą wynalazki z PŁ?

Zaprojektowane stanowisko do badań jakości obrazu pozwala na monitorowanie punktu fiksacji wzroku w odniesieniu do obrazu, a tym samym do akwizycji jego bieżących parametrów. Zestawienia punktu koncentracji możliwe są zarówno dla pojedynczego użytkownika, jak i dla grupy osób.

Oczywiście widząc obiekty, na których koncentruje się widz, można pośrednio wywnioskować, na którym planie sceny zarejestrowanej w obrazie skupia się obserwator. Opisane tu stanowisko będzie dalej rozwijane w celu doskonalenia technik oceny obrazu filmowego.