dr hab. inż. Piotr Napieralski

Pracuję nieprzerwanie od 2000 roku w Instytucie Informatyki PŁ. Moje zainteresowania naukowe obejmują: grafikę komputerową, gry komputerowe, wirtualną rzeczywistość, projektowanie interfejsu użytkownika, programowanie grafiki 3D, symulacji i wizualizacji komputerowych, animacji komputerowej, systemów mobilnych, aplikacji mobilnych. Jest autorem lub współautorem ponad 40 prac naukowych.

Prowadzę zajęcia dla studentów z grafiki komputerowej w języku polskim i angielskim.

Jestem kierownikiem Zakładu Grafiki Komputerowej i Multimediów. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat brał udziałem w wielu projektach badawczo-rozwojowych, finansowanych przez UE. Od wielu lat pracuję jako ekspert dla NCBR. Lubię jazdę konną oraz żeglarstwo.