Voxel Research Lab – zespół zanurzony w wirtualną rzeczywistość

Rozwój wirtualnej rzeczywistości z roku na rok nabiera tempa. Pomimo upływu prawie osiemdziesięciu lat od stworzenia pierwszego projektu, który wyznaczył kurs dalszym działaniom w zakresie rozwiązań immersyjnych, temat VR dla wielu osób nadal owiany jest tajemnicą. Rozpoczynając przygodę z wirtualną rzeczywistością, warto w pierwszej kolejności zapoznać się z jej definicją, która została opracowana przez twórcę pojęcia virtual reality (VR).

Rzeczywistość wirtualna jest sposobem użycia technologii komputerowej w tworzeniu efektu interaktywnego, trójwymiarowego świata, w którym obiekty dają wrażenie przestrzennej obecności

- Jaron Lanier.

Zatem wirtualna rzeczywistość, to nic innego jak połączenie interakcji, immersji oraz wyobraźni. Wydaje się proste. Ale czy rzeczywiście takim jest?

Wyzwania związanego z potwierdzeniem tej tezy podjęła się grupa działająca na Politechnice Łódzkiej - Voxel Research Lab, zaangażowana w wiele krajowych i międzynarodowych projektów. Zajmuje się ona opracowywaniem najnowocześniejszych rozwiązań i zastosowań technologii, takich jak VR, AR (rozszerzona rzeczywistość, która stanowi połączenie świata rzeczywistego z wirtualnymi obiektami wytworzonymi cyfrowo) i MR (mieszana rzeczywistość będąca przestrzenią, w której mogą istnieć i współdziałać ze sobą obiekty fizyczne oraz wirtualne w czasie rzeczywistym).

Działania grupy skupiają się w szczególności na promocji i popularyzacji immersyjnych rozwiązań zarówno wśród indywidualnych, jak i profesjonalnych użytkowników. Voxel Research Lab stara się przełamywać stereotyp wykorzystania immersyjnych technologii jedynie w celach rozrywkowych. Do tego wykorzystują VR, AR i MR między innymi w dziedzinach ściśle powiązanych z nauką, medycyną, inżynierią, a nawet psychologią.

Zespół skupia się przede wszystkim na użyteczności, kładąc nacisk na tworzenie przystępnych, praktycznych i dostępnych rozwiązań napędzanych kognitywistyką, sztuczną inteligencją oraz głęboką troską o każdą korzystającą z nich osobę.

Wśród realizowanych zadań jest m.in. udział w projekcie Dostępna Politechnika Łódzka, zakładającego poprawę dostępności szkolnictwa wyższego na naszej Uczelni, wsparcie zmian organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji pracowników Uczelni w systemie szkolnictwa wyższego.

Voxel Research Lab jest także koordynatorem międzynarodowego projektu VRXanny, którego celem jest poprawa samopoczucia studentów w obliczu epizodycznego i przewlekłego stresu, lęku i objawów depresyjnych. Narzędziem do jego osiągnięcia jest stworzenie na kampusie Politechniki Łódzkiej chill spotów, w których studenci będą mogli odpocząć – na przykład przed egzaminem – w wirtualnym środowisku.

Wart uwagi jest także projekt ATOMIC. Jego główny cel to stworzenie interaktywnej symulacji rozszerzonej rzeczywistości (AR) przeznaczonej do doskonalenia szkolenia studentów zarządzania, czyli przyszłej kadry menedżerskiej.

Warto wspomnieć także o pierwszym projekcie stworzonym przez zespół Voxel Research Lab, czyli projekcie ViMeLa. Powstał on, by wzbogacić programy studiów wszystkich uczelni partnerskich poprzez wdrożenie innowacyjnej metody nauczania i uczenia się mechatroniki w oparciu o wirtualną rzeczywistość. W ramach projektu opracowano trzy scenariusze VR, dzięki którym w 2021 roku projekt ViMeLa został nagrodzony w konkursie EduInspiracje za wartość edukacyjną i udane wdrożenie nowych technologii, takich jak Wirtualna Rzeczywistość.

Więcej o działalności zespołu na stronie internetowej.