fizyka

Z soboty na niedzielę przesuniemy zegarki z godziny 3.00 na 2.00 i w rezultacie zyskamy godzinę z naszego snu. Zmianę tę zawdzięczamy nowozelandzkiemu astronomowi George’owi Vernonowi Hudsonowi, który zauważył, iż zmiany czasu na letni i zimowy pozwalają w lepszym stopniu wykorzystać czas, w którym dociera do nas słońce.
"Ciekłe kryształy" to nowoczesne materiały szeroko wykorzystywane we współczesnej technice. Występują powszechnie w otaczających nas urządzeniach elektronicznych, w których służą do przedstawiania informacji w formie cyfr, liter, znaków i obrazów. Te tzw. wyświetlacze stosowane są zarówno w najprostszych gadżetach, jak i w kolorowych ekranach telewizorów, monitorów, tabletów, telefonów itp.
„Nauka dzieli się na fizykę i kolekcjonowanie znaczków” (ang. „All the science is either physics or stamp collecting”), te dość kontrowersyjne słowa przypisuje się Ernestowi Rutherfordowi. Nowozelandczyk, laureat nagrody Nobla z chemii w 1908 roku za badania nad rozpadem pierwiastków promieniotwórczych, uważany przez wielu za twórcę fizyki jądrowej.