dr hab. inż. Mariola Buczkowska, prof. uczelni

Jestem absolwentką Wydziału FTIMS PŁ i nauczycielem akademickim w Instytucie Fizyki PŁ. Przedmiotem moich naukowych zainteresowań jest fizyka ciekłych kryształów. Zajmuję się badaniem odkształceń pola direktora w warstwach ciekłych kryształów nematycznych wywołanych zewnętrznymi polami, a w szczególności polem elektrycznym. Celem moich badań jest poznanie wpływu wybranych parametrów ciekłych kryształów na wywołane polem elektrycznym sprężyste odkształcenia warstw o różnej geometrii zawierających nematyki. Uzyskane wyniki mogą służyć jako wskazówki określające, jakie właściwości należy nadać mieszaninie ciekłokrystalicznej, aby uzyskać użyteczne zachowanie warstw. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego.  Prywatnie jestem miłośniczką poezji, muzyki i tańca. W 2017 roku został wydany przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej mój debiutancki tomik zatytułowany „Płyń poezjo słów potokiem...” poświęcony uczuciom, postrzeganiu świata oraz umiłowaniu piękna przyrody.

Nagroda Nobla z fizyki w roku 2022 została przyznana trzem uczonym zajmującym się eksperymentalnymi i teoretycznymi aspektami mechaniki kwantowej. Jak to zostało określone w werdykcie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, nagrodę przyznano „za eksperymenty ze splątanymi fotonami, ustalenie naruszenia nierówności Bella i pionierską informatykę kwantową”.