dr hab. inż. Sławomir Hausman

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Telekomunikacji