dr inż. Magdalena Sikora

Długoletni pracownik Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Jeden z twórców technologii kosmetyków, kierunku studiów II stopnia. Został on uruchomiony na PŁ w 2015 r. 

Współautorka wielu artykułów w czasopismach zagranicznych oraz kilkudziesięciu patentów i zgłoszeń patentowych, w tym także z zakresu surowców i preparatów kosmetycznych. 

Autorka ponad 200 artykułów z dziedziny surowców kosmetycznych w czasopismach branżowych m in.  „LNE- edycja polska”,  „Chemical Review”, „Świat przemysłu kosmetycznego”, „Przemysł kosmetyczny”, „Pollena TŚPK”, „Gazeta Farmaceutyczna”, „Kosmetyka i Kosmetologia”, „Polish Journal of Cosmetology”, „Bez Recepty” (wydawane przez PGF).  

Wyróżniona w 2010 roku przez czasopismo „Kosmetyka i kosmetologia” w Plebiscycie Piękna za zaangażowanie w edukację kosmetologów oraz w 2018 roku przez czasopismo „Les Nouvelles Esthetiques” dyplomem Beaty Industry Icon – za najwyższą jakość edukacji w branży Beauty, zaangażowanie w rozwój kosmetologii oraz za wprowadzenie godnych naśladowania standardów kształcenia kosmetologów.

Członek Rady programowej Świata  przemysłu kosmetycznego.  Recenzent – Polish Journal of Cosmetology