Prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek

Ukończyłem międzynarodowe studia menadżerskie w zakresie Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) realizowane na podstawie wyłącznej licencji przyznanej Uniwersytetowi Łódzkiemu przez University of Texas w Austin w USA.

Jestem współzałożycielem firmy spin off Advanced Graphene Products Sp. z o.o. zajmującej się produkcją i modyfikacją wielkopowierzchniowego grafenu.

Pełnię funkcję Prodziekana ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – środowiska skupiającego ponad 900 członków z całej polski. Jestem pełnomocnikiem rektora ds. innowacji w zakresie uczestnictwa Politechniki Łódzkiej w międzynarodowym konsorcjum Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC – Knowledge and Innovation Community) w obszarze „Raw Materials”.  

Otrzymałem dwa wyróżnienia z rąk ministra edukacji - Prof. Michała Kleibera oraz minister Barbary Kudryckiej.