dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, prof. PŁ

Absolwentka studiów z zakresu technologii żywności na Politechnice Łódzkiej, adiunkt na Wydziale BiNoŻ PŁ., w Instytucie Technologii i Analizy Żywności, w Zespole Technologii Skrobi i Cukiernictwa.

Ze względu na świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacji, wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem produktów pszczelich w ochronie zdrowia i suplementacji żywienia człowieka, gdyż są one kojarzone z ekologią i naturalnym środowiskiem, z którego pochodzą.