dr inż. Michał Karbowańczyk

Znana wcześniej forma nauczania zdalnego z wykorzystaniem sieci Internet oraz możliwości multimedialnych współczesnego świata cyfrowego (ang. e-learning) opuściła nie tylko fizyczne mury, ale także organizacyjne ramy uczelni. Internetowe kursy, uprzednio będące jedną z form nauczania w ramach programów studiów, zostały udostępnione społeczności pozaakademickiej w formie otwartych kursów dostępnych zdalnie, powszechnie znanych jako MOOC (ang. massive open online course), dostępnych literalnie dla każdego.