Dzięki rozwiązaniu studentów PŁ będzie mniej odpadów plastikowych

Rozwój cywilizacji nieustannie wzrasta, a wraz z nim zapotrzebowanie na podstawowe dobra takie, jak dostęp do żywności czy wody. Niestety wiąże się to również z ogromnym zużyciem surowców pochodzących ze źródeł nieodnawialnych, co generuje coraz większą ilość odpadów. Naukowcy starają się odpowiedzieć na ten problem i proponują kolejne metody ich zagospodarowania, jednak wraz z postępem nauki potrzebny jest również ciągły rozwój technologii.

Jedną z takich gałęzi jest druk 3D, który przyczynia się do znaczącego przyśpieszenia etapu prototypowania i wdrożeń kolejnych rozwiązań. Coraz większa ilość produktów obecnych na rynku zawdzięcza swoje powstanie między innymi tej technologii, zaś ona sama stała się wystarczająco osiągalna cenowo, by pojawić się w wielu domach.

Projekt urządzenia do przetwarzania plastiku w filament, 3PT Studio

Plastikowe odpady zamienione w filament

Łącząc troskę o środowisko z dającą tak wiele możliwości technologią druku 3D, opracowaliśmy (Zespół P3TStudio) urządzenie do przetwarzania odpadów plastikowych w filament (materiał do druku). Dzięki niemu np. butelki PET, stare wydruki czy resztki materiału do druku zyskują nowe, pełnowartościowe, zastosowanie. Przetwórstwo odpadów zmniejsza ich ilość nie tylko w otoczeniu użytkownika, ale również w przepełnionych wysypiskach, spalarniach czy lasach i oceanach.

Dodatkowym walorem rozwiązania jest edukacja użytkowników. Dzięki urządzeniu, z którego będzie można korzystać na co dzień, zwiększy się świadomość, jak dużo odpadów generowanych jest dziennie w każdym domu. Użytkownicy zyskają również przekonanie, że rzeczy uważane za śmieci, przy niewielkim nakładzie pracy, mogą stać się przydatnymi surowcami.

Podwójny zysk

Aspekt ekonomiczny nie jest bez znaczenia. Ta technologia znacznie obniży koszty druku 3D. Obecnie na rynku nie ma podobnego urządzenia produkowanego na masową skalę. Redukcja kosztów druku 3D odbywa się przy użyciu materiału niższej jakości lub przy wykorzystaniu urządzenia do samodzielnego wytworzenia filamentu z granulatu polimeru wytworzonego przez zakłady chemiczne. Na potrzeby klientów świadomych problemów środowiska próbuje odpowiedzieć kilka firm produkujących filament – proponują oni materiał do druku wykonany z przetworzonych butelek PET oraz wzbogacany o np. odpady drewniane. Niestety, sprzedawany jest on w cenie zbliżonej do innych filamentów, a może ustępować im jakością.

Wymieniając zalety, nie sposób pominąć powszechnej potrzeby działania dla dobra środowiska. Próbę kształcenia społeczeństwa w kierunku przetwarzania odpadów podejmuje wiele instytucji publicznych - niestety niewiele z nich daje możliwość zmierzenia się z tym problemem w życiu codziennym. Użytkownicy tego urządzenia poczują swój realny wpływ na otoczenie.

Jak to działa?

Dzięki technologii Zespołu P3TStudio to rozwiązanie będzie mogło być wykorzystywane w warunkach domowych, dlatego już na etapie projektowania musiał zostać spełniony szereg rygorystycznych wymagań.

Urządzenie działa według następującego schematu:

  • do komory rozdrabniarki wkładane są materiały do przetworzenia. Tam zostają poddane działaniu odpowiednio dobranej temperatury i obróbce mechanicznej, dzięki którym uzyskują rozdrobnienie odpowiednie do dalszej części procesu. Następnie tak wstępnie przygotowane materiały są umieszczane w zbiorniku z mieszadłem,
  • w zbiorniku do przetwarzania polimeru, w temperaturze nieznacznie wyższej niż temperatura topnienia polimeru, materiał jest mieszany aż do osiągnięcia odpowiedniej jakości produktu końcowego,
  • po osiągnięciu oczekiwanych parametrów fizykochemicznych, następuje wytłaczanie i formowanie nici,
  • nić jest jednocześnie chłodzona i nawijana na szpulę. Gotowy produkt pozostawiany jest do ostygnięcia.

Jest to proces bezpieczny dla osoby obsługującej urządzenie, dodatkowo nie ma emisji szkodliwych gazów. Po zakończeniu procesu filament jest gotowy do włożenia do drukarki 3D.