fale grawitacyjne

„Nauka dzieli się na fizykę i kolekcjonowanie znaczków” (ang. „All the science is either physics or stamp collecting”), te dość kontrowersyjne słowa przypisuje się Ernestowi Rutherfordowi. Nowozelandczyk, laureat nagrody Nobla z chemii w 1908 roku za badania nad rozpadem pierwiastków promieniotwórczych, uważany przez wielu za twórcę fizyki jądrowej.