dr hab. Edyta Pietrzak, prof. PŁ

Antropolożka i politolożka, profesorka uczelni w Instytucie Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Autorka ponad osiemdziesięciu  publikacji naukowych, redaktorka naczelna rocznika Civitas Hominibus, ekspertka w projektach społecznych UE, współtwórczyni Otwartych Seminariów Naukowych Człowiek-Biznes-Technologie. Zajmuje się politycznością różnorodności, teoriami społeczeństwa obywatelskiego i społeczno-politycznymi kontekstami zarządzania. Lubi muzykę klasyczną i proste przyjemności.

 

W maju 2022 roku w wyniku współpracy między kolektywem artystycznym i duńską firmą technologiczną Mindfuture powstał projekt Komputer Lars - obejmujący sztuczną inteligencję oraz chatbota imitującego człowieka. Dał on początek Det Sintetiske Parti (DSP) - Partii Syntetycznej, która szykuje się do startu w najbliższych wyborach parlamentarnych 2023.
Antropocen to epoka, w której obserwujemy aktywne ingerowanie człowieka w procesy, kierujące geologiczną ewolucją planety. To człowiek bowiem dokonuje modyfikacji parametrów systemów planatarnych, zmieniając klimat, degradując glebę, zakwaszając oceany, zaburzając cykle biochemiczne i przyczyniając się do utraty bioróżnorodności.