dr hab. Edyta Pietrzak, prof. PŁ

Profesor uczelni w Instytucie Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami. Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, antropolożka kultury. Autorka ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, redaktorka naczelna rocznika Civitas Hominibus, ekspertka w projektach społecznych UE, współtwórczyni Otwartych Seminariów Naukowych Człowiek-Biznes-Technologie. Zajmuje się społeczno-politycznymi kontekstami zarządzania. Lubi muzykę klasyczną i proste przyjemności.

Antropocen to epoka, w której obserwujemy aktywne ingerowanie człowieka w procesy, kierujące geologiczną ewolucją planety. To człowiek bowiem dokonuje modyfikacji parametrów systemów planatarnych, zmieniając klimat, degradując glebę, zakwaszając oceany, zaburzając cykle biochemiczne i przyczyniając się do utraty bioróżnorodności.