dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ

Dr hab. inż. prof. PŁ Renata Kotynia pracuje w Katedrze Budownictwa Betonowego. Jest prodziekan ds. innowacji i współpracy z gospodarką na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ.  To uznana na świecie ekspertka w dziedzinie kompozytów polimerowych stosowanych coraz częściej w budownictwie. Pracuje naukowo na Politechnice Łódzkiej, prowadząc międzynarodowe projekty badawcze. Chętnie zamienia szpilki i garsonkę na roboczy kombinezon, wykorzystując swoje uprawnienia budowlane.