dr inż. Robert Cichowicz

Obszar badań:

  • ochrona powietrza, w tym zagadnienia związane z emisja i imisją zanieczyszczeń;
  • monitoring środowiska;
  • instalacje w budownictwie niskoenergetycznym, odnawialne źródła energii;
  • komputerowe metody projektowania w systemach grzewczo-wentylacyjnych;
  • konstrukcja, technologia i eksploatacja przekładni zębatych ze szczególnym ukierunkowaniem na zazębienia ślimakowe.

Więcej o autorze tutaj.