prof. Beata Kolesińska

Beata Kolesińska jest profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych w Instytucie Chemii Organicznej PŁ. Ukończyła studia na Wydziale Chemicznym PŁ. Kolejne stopnie  naukowe: doktora nauk chemicznych uzyskała w 2002 r., a w 2011 r. doktora habilitowanego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą projektowania i syntezy peptydów aktywnych biologicznie i ich wykorzystania w medycynie, koniugatów peptydów z lekami/znacznikami, materiałów peptydowych i hybrydowych opartych o peptydy/białka.

Prof. Kolesińska jest autorką lub współautorką ponad 80 artykułów naukowych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR) i kilku rozdziałów w książkach. Jest promotorem trzech zakończonych oraz trzech otwartych przewodów doktorskich. Za swoją działalność naukową była wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą. Otrzymała kilka medali na światowych wystawach badań, innowacji i wynalazków. Została również wyróżniona statuetką Łódzkie Eureka (2018 r.) w kategorii Technika. Jest członkiem International Advisory Board Members czasopisma Helvetica Chimica Acta, wydawanego w ramach Wiley Online Library.

Profesor Beata Kolesińska jest członkiem European Peptide Society, Polskiego Towarzystwa ChemicznegoPolskiego Towarzystwa Chemii Medycznej. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach komitetów naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji. Przewodniczyła sesjom i wygłaszała zaproszone wykłady.