dr inż. Agnieszka Krzemińska-Kowalska

Adiunkt, pracujący w Zespole Chemii Kwantowej w Instytucie Fizyki na Politechnice Łódzkiej. Badacz w Międzynarodowym Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) – Międzynarodowa Agenda Badawcza.