prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło

Dyrektor Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej.