dr inż. Joanna Oracz

Jestem absolwentką technologii żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Technologii i Analizy Żywności PŁ. W pracy naukowej zajmuję się głownie badaniem wpływu procesów przetwórczych wybranych surowców roślinnych na zawartość związków biologicznie aktywnych oraz poszukiwaniem nowych rozwiązań w wyodrębnianiu i identyfikacji związków biologicznie aktywnych o działaniu przeciwutleniającym, przeciwzapalnym oraz przeciwnowotworowym.