prof. Filip Chybalski

Filip Chybalski jest profesorem w Katedrze Zarządzania. Z Politechniką Łódzką jest związany od 2005 roku. Studia magisterskie ukończył na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2002 r.). Dwa lata później na AE uzyskał, z wyróżnieniem, stopień doktora nauk ekonomicznych.

Zainteresowania naukowe prof. Chybalskiego koncentrują się na ekonomii emerytalnej, prognozowaniu gospodarczym oraz wykorzystaniu metod ilościowych w badaniach społecznych.

 

Jest autorem około 100 publikacji naukowych, wydanych w kraju i zagranicą. Za książkę profesorską pt. Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne w 2019 roku otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w konkursie na najlepsze publikacje z zakresu pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Prof. F. Chybalski był nominowany do nagrody Beta 2019 za wkład w dziedzinie zarządzania finansami. Jest organizatorem cyklicznej konferencji międzynarodowej PenCon Pensions Conference oraz członkiem European Network for Research on Supplementary Pensions. Jest kierownikiem międzynarodowej grupy badawczej Pensions & Intergenerational Relations (PIR) Research Group.