chemia

Dzień nauki polskiej jest dobrą okazją do rozmowy z prof. Łukaszem Albrechtem – chemikiem i prorektorem ds. nauki. Właśnie z perspektywy badacza oraz przedstawiciela władz Politechniki Łódzkiej mówi, że należy pamiętać o tym, że określenie „nauka polska” jest pewnym skrótem myślowym. Jest oczywiście nauka realizowana w Polsce i przez polskich badaczy, ale my jesteśmy częścią światowej nauki. To daje niesamowite możliwości, ale stanowi też ogromne wyzwanie, ponieważ nasze odkrycia, rozwiązania i osiągnięcia są weryfikowane globalnie.